Torsdag 5 mars kl 19.00
Filmklubben Surr-Surr visar filmen Efterskörd av Agnès Varda (engelska undertexter)
Plats: LH Vävstolen, Piprensarvägen 18, Hökarängen

Nu visas första delen av vårt tvååriga projektet
HOME WORK
Separatutställning av Mierle Laderman Ukeles (US)
Pågår till 26 april
Nytt projekt av Joanna Lombard (SVE)
Pågår till 8 mars

Konsthall C, 08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen
Öppet torsdag-söndag kl 12-17
 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Konsthall C
E. centrifug radio populär
F. Pedagogiska projekt
G. Öppet forum
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt
B. Tidigare
C. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I HOME WORKS

II Mierle Laderman Ukeles

III Joanna Lombard

IV centrifug radio populär 2013 - 2015

2B Kommande

I Filklubben Surr-Surr visar Efterskörd

2C Tidigare

I Inflyttningsmiddag

II Filmprogram på Zita Folkets Bio

III SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

IV DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

V SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

VI Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

VII Nya verksamhetsledare

VIII Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

IX Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

X 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

XI SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

XII Kolonilotten höst/vinter

XIII Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

XIV ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

XV Arkivens dag

XVI Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XVII ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XVIII Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

XIX ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

XX Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

XXI Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

XXII STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

XXIII Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

XXIV Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

XXV Kolonilotten vår/sommar

XXVI Stockholm zombie syndrom

XXVII Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

XXVIII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

XXIX När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

XXX GEMENSKAPER I KONVERSATION

XXXI Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

XXXII Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

XXXIII FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

XXXIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

XXXV AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

XXXVI POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

XXXVII AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

XXXVIII FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

XXXIX AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

XL CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

XLI CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

XLII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

XLIII Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

XLIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

XLV Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

XLVI AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

XLVII AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

XLVIII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

XLIX AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

L Stockholmsskolan

LI Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

LII FILM: The Radiant av The Otholith Group

LIII 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

LIV PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

LV PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

LVI Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

LVII Filmvisning: My Brooklyn

LVIII culture washing…eller konsten som råvara

LIX AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

LX Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

LXI AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

LXII centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

LXIII En annan historia

LXIV Filmvisning: The Forgotten Space

LXV Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

LXVI FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

LXVII Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

LXVIII Unga Klara: Häst Häst Häst

LXIX DUBBELRADIO 24hrs

LXX Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

LXXI Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

LXXII Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

LXXIII Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

LXXIV HÖSTEN 2013

LXXV centrifug radio populär: Programöversikt 2013

LXXVI Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXVII Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

LXXVIII centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

LXXIX Hökarängens Dag

LXXX Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

LXXXI Presentation: Mobile Radio

LXXXII Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXXIII HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

LXXXIV Filmvisning: The Forgotten Space

LXXXV SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

LXXXVI Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

LXXXVII AFTONSKOLAN tema Radio

LXXXVIII Program: SOUNDSCAPE RØST

LXXXIX SOUNDSCAPE RØST

XC AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

XCI Film Bloody Fest

XCII Det Mystiska Mervärdet

XCIII 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

XCIV Middagsbjudningen

XCV Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

XCVI BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

XCVII En stor sak för en människa

XCVIII Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

XCIX Vem skall finansiera konsten?

C En annan historia

CI Filmvisning: Führung

CII Vad hände med strejkkonsten?

CIII Offentlig konst och samhällsplanering

CIV Bokrelease: Dean Spade

CV Som man breddar får man ligga

CVI Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CVII The Man in the Background

CVIII Biskops-Arnö på Konsthall C

CIX Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CX Curators in conversation #6

CXI Det som följer

CXII EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CXIII Blå Taket 1:1

CXIV Hur ska det gå för samtidskonsten?

CXV En ömsesidig sak #6

CXVI En ömsesidig sak #5

CXVII Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CXVIII Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CXIX En ömsesidig sak #4

CXX En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CXXI En ömsesidig sak

CXXII En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CXXIII Kirunatopia

CXXIV ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CXXV ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CXXVI STATION C

CXXVII Community Action Center and Beyond

CXXVIII ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CXXIX Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CXXX Curators in Conversation#3

CXXXI MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CXXXII ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CXXXIII Curators in Conversation#2

CXXXIV Washed Out

CXXXV Hem Ljuva Hem

CXXXVI Hem Ljuva Hem#3

CXXXVII Curators in conversation#1: Maria Lind

CXXXVIII Goldin+Senneby

CXXXIX Hem Ljuva Hem#2

CXL ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CXLI Hem, ljuva hem#1

CXLII ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CXLIII Artist talk: Emily Roysdon

CXLIV Valvaka!

CXLV Emily Roysdon

CXLVI Almedalsveckan på BAC

CXLVII Techniques Of Persuasion

CXLVIII Read the Masks. History Is Not Given.

CXLIX Öppet forum: Making Public

CL The Bus At The Station

CLI Dialogdagarna

CLII There Is No Alternative

CLIII Konsthall SE

CLIV The Map: Navigating the Present

CLV Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CLVI En annan ordning

CLVII Unawarded Performances

CLVIII Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CLIX Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CLX Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CLXI Ändra Allt!

CLXII Potatisperspektiv

CLXIII Building Societies

CLXIV Folkbildning i förändring?

CLXV Vår Salong

CLXVI Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CLXVII Konst i offentliga rum

CLXVIII Demokratiska aspekter

CLXIX Under plattan, ängen!

CLXX Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CLXXI Mai Zetterling-projektet

CLXXII Vi är nästan likadana

CLXXIII Jag pratar aldrig med min granne

CLXXIV Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CLXXV På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CLXXVI Vi säger vad du tänker

CLXXVII Fula, skitiga, elaka

2D Om Konsthall C

I Intervju med Kim Einarsson av Karl Lydén

2E centrifug radio populär

2F Pedagogiska projekt

I Hökarängskolan 2010/2011

2G Öppet forum
3. CENTRIFUG
3A Aktuellt

3B Tidigare

I Ställ ut på Centrifug!

II Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

III SiFaV - SÖDERORTSINSTITUET FÖR ANDRA VISIONER

IV Lisa Ryberg

V Eva Signell-Portström

VI Anne-Liis Kogan/Lise Haurum

VII Birgitta Heselius

VIII Jessica Blom

IX Kristin Eklund

X Joakim Ojanen

XI Josefin Carlén och Elin Nilsson

XII Sunna Lundqvist

XIII Anna Hauptman

XIV Diana Danielsson

XV Erik Kihlbaum

XVI Martin Wallén

XVII Sara Sandberg

XVIII Munish Wadhia

XIX Magnus Olsson

XX Unfinished Analogies

XXI Konstnärskollektivet A5

XXII Elena Mazzi, Andrzej Markiewicz & Per Wirtén

XXIII Hökarängsskolan

XXIV Karin Lindholm, C.M. Lundberg, G. Karin Andersson, Stefan Danielsson

XXV Margit Wengström

XXVI Ivar Hagren & Simon Skuteli

XXVII Mikael Hultgren

XXVIII Andreas Brun

XXIX Elvine Lund

XXX Ida Pettersson och Robert Karlsson

XXXI Costina Zehan

XXXII Mårten Lindblom

XXXIII Petra Nickson

XXXIV Aleksandra Jarosz Laszlo

XXXV Stephen Parise

XXXVI La Campagne

XXXVII Oskar Einarsen

XXXVIII Ellinor Algin

XXXIX Hanna Paulin

XL Roxy Farhat

XLI Fredrik Lindberg, Lisa Stålspets och Patrik Svensson

XLII Maria Stambro

XLIII Eva Hededal

XLIV Amara Muñoz

XLV SKKF

XLVI Erik Rask

XLVII Ilkka Timonen

XLVIII Sofie Grevelius

XLIX Diagram

L Maj-lis Andersen

LI Pia Romberg

LII Anna-Karin Svedjestrand

LIII Gudrun Berglund

LIV Annika Holmér

LV Håkan Bökelund

LVI Lisa Landberg

LVII Maja Fjällbäck, Ossian Eckerman & Jonatan Lijedahl

LVIII Mårten Lindblom

LIX Ylva Dybeck & Viktoria Moralez

LX Sara Sandberg

LXI Bo Bergstrand & Kirsti Larsson

3C Om Centrifug
4. HÖKARÄNGSARKIVET
4A Om Hökarängsarkivet

4B Kontakta arkivet

4C Lämna material till arkivet
5. PANNRUMMET
5A Aktuellt

5B Kommande

5C Tidigare

I Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

II OPTION av Per Hasselberg

III ÖPPET FORUM: NATURFILM & FILMENS NATUR

IV HÅLLBARN ! – FARSTA FÖRSKOLOR I PANNRUMMET

V FILMVISNING: The Forgotten Space

VI under#3

VII MELO - ljudkoreografi/arkitektur

VIII Twenty Twelve (as we know it)

IX XClub #2 - The Dreamachine Issue

X Unconstituted Praxis bok release

XI Listen to the Show

XII ÖPPET FORUM: 
FILM PARTY 


XIII 2 Performance Dave Allen

XIV MELO – ljudkoreografi/arkitektur

XV Thinking Through Painting

XVI Community Action Center and Beyond - Two days of sociosexual affinity

XVII ÖPPET FORUM: Liv Bugge

5D Om Pannrummet
6. ORGANISATION
6A Styrelse

6B Verksamhetsgruppen

6C Personal

6D Stadsdelsrådet
7. FAKTA
7A Historik

I Intervju med Per Hasselberg