Lördag 20.09.2014 kl. 13.00
Sofie Tornhill responderar på utställningen Gemenskaper i konversation
_
Tisdagar kl. 13.00—20.00
Lördagar - söndagar kl. 12.00 - 16.00
Gemenskaper i konversation 
_
Mer info på hemsidan www.konsthallc.se
Alla välkomna! 
Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen

 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Konsthall C
E. Aftonskolan KC
F. centrifug radio populär
G. Hållbarhet - vad menar vi?
H. Centralköket
I. Pedagogiska projekt
J. Öppet forum
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt
B. Tidigare
C. Om Centrifug Spinn

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

II Kolonilotten

III GEMENSKAPER I KONVERSATION

IV centrifug radio populär Programöversikt 2013 - 2014

2B Kommande

I ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

2C Tidigare

I Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

II Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

III Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

IV Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

V Stockholm zombie syndrom

VI Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

VII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

VIII När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

IX Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

X Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

XI FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

XII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

XIII AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

XIV POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

XV AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

XVI FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

XVII AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

XVIII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

XIX CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

XX Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

XXI Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

XXII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

XXIII Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

XXIV AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

XXV AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

XXVI AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

XXVII AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

XXVIII Stockholmsskolan

XXIX Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

XXX FILM: The Radiant av The Otholith Group

XXXI 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

XXXII PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

XXXIII PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

XXXIV Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

XXXV Filmvisning: My Brooklyn

XXXVI culture washing…eller konsten som råvara

XXXVII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

XXXVIII Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

XXXIX AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

XL centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

XLI En annan historia

XLII Filmvisning: The Forgotten Space

XLIII Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

XLIV FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

XLV Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

XLVI Unga Klara: Häst Häst Häst

XLVII DUBBELRADIO 24hrs

XLVIII Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

XLIX Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

L Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

LI Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

LII HÖSTEN 2013

LIII centrifug radio populär: Programöversikt 2013

LIV Mobile Radio & centrifug radio populär

LV Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

LVI centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

LVII Hökarängens Dag

LVIII Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

LIX Presentation: Mobile Radio

LX Mobile Radio & centrifug radio populär

LXI HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

LXII Filmvisning: The Forgotten Space

LXIII SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

LXIV Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

LXV AFTONSKOLAN tema Radio

LXVI Program: SOUNDSCAPE RØST

LXVII SOUNDSCAPE RØST

LXVIII AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

LXIX Film Bloody Fest

LXX Det Mystiska Mervärdet

LXXI 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

LXXII Middagsbjudningen

LXXIII Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

LXXIV BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

LXXV En stor sak för en människa

LXXVI Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

LXXVII Vem skall finansiera konsten?

LXXVIII En annan historia

LXXIX Filmvisning: Führung

LXXX Vad hände med strejkkonsten?

LXXXI Offentlig konst och samhällsplanering

LXXXII Bokrelease: Dean Spade

LXXXIII Som man breddar får man ligga

LXXXIV Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

LXXXV The Man in the Background

LXXXVI Biskops-Arnö på Konsthall C

LXXXVII Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

LXXXVIII Curators in conversation #6

LXXXIX Det som följer

XC EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

XCI Blå Taket 1:1

XCII Hur ska det gå för samtidskonsten?

XCIII En ömsesidig sak #6

XCIV En ömsesidig sak #5

XCV Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

XCVI Curators in conversation #4: Paul O'Neill

XCVII En ömsesidig sak #4

XCVIII En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

XCIX En ömsesidig sak

C En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CI Kirunatopia

CII ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CIII ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CIV STATION C

CV Community Action Center and Beyond

CVI ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CVII Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CVIII Curators in Conversation#3

CIX MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CX ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CXI Curators in Conversation#2

CXII Washed Out

CXIII Hem Ljuva Hem

CXIV Hem Ljuva Hem#3

CXV Curators in conversation#1: Maria Lind

CXVI Goldin+Senneby

CXVII Hem Ljuva Hem#2

CXVIII ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CXIX Hem, ljuva hem#1

CXX ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CXXI Artist talk: Emily Roysdon

CXXII Valvaka!

CXXIII Emily Roysdon

CXXIV Almedalsveckan på BAC

CXXV Techniques Of Persuasion

CXXVI Read the Masks. History Is Not Given.

CXXVII Öppet forum: Making Public

CXXVIII The Bus At The Station

CXXIX Dialogdagarna

CXXX There Is No Alternative

CXXXI Konsthall SE

CXXXII The Map: Navigating the Present

CXXXIII Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CXXXIV En annan ordning

CXXXV Unawarded Performances

CXXXVI Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CXXXVII Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CXXXVIII Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CXXXIX Ändra Allt!

CXL Potatisperspektiv

CXLI Building Societies

CXLII Folkbildning i förändring?

CXLIII Vår Salong

CXLIV Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CXLV Konst i offentliga rum

CXLVI Demokratiska aspekter

CXLVII Under plattan, ängen!

CXLVIII Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CXLIX Mai Zetterling-projektet

CL Vi är nästan likadana

CLI Jag pratar aldrig med min granne

CLII Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CLIII På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CLIV Vi säger vad du tänker

CLV Fula, skitiga, elaka

2D Om Konsthall C

I Intervju med Kim Einarsson av Karl Lydén

2E Aftonskolan KC

2F centrifug radio populär

2G Hållbarhet - vad menar vi?

2H Centralköket

2I Pedagogiska projekt

I Hökarängskolan 2010/2011

2J Öppet forum
3. CENTRIFUG
3A Aktuellt

3B Tidigare

I Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

II SiFaV - SÖDERORTSINSTITUET FÖR ANDRA VISIONER

III Lisa Ryberg

IV Eva Signell-Portström

V Anne-Liis Kogan/Lise Haurum

VI Birgitta Heselius

VII Jessica Blom

VIII Kristin Eklund

IX Joakim Ojanen

X Josefin Carlén och Elin Nilsson

XI Sunna Lundqvist

XII Anna Hauptman

XIII Diana Danielsson

XIV Erik Kihlbaum

XV Martin Wallén

XVI Sara Sandberg

XVII Munish Wadhia

XVIII Magnus Olsson

XIX Unfinished Analogies

XX Konstnärskollektivet A5

XXI Elena Mazzi, Andrzej Markiewicz & Per Wirtén

XXII Hökarängsskolan

XXIII Karin Lindholm, C.M. Lundberg, G. Karin Andersson, Stefan Danielsson

XXIV Margit Wengström

XXV Ivar Hagren & Simon Skuteli

XXVI Mikael Hultgren

XXVII Andreas Brun

XXVIII Elvine Lund

XXIX Ida Pettersson och Robert Karlsson

XXX Costina Zehan

XXXI Mårten Lindblom

XXXII Petra Nickson

XXXIII Aleksandra Jarosz Laszlo

XXXIV Stephen Parise

XXXV La Campagne

XXXVI Oskar Einarsen

XXXVII Ellinor Algin

XXXVIII Hanna Paulin

XXXIX Roxy Farhat

XL Fredrik Lindberg, Lisa Stålspets och Patrik Svensson

XLI Maria Stambro

XLII Eva Hededal

XLIII Amara Muñoz

XLIV SKKF

XLV Erik Rask

XLVI Ilkka Timonen

XLVII Sofie Grevelius

XLVIII Diagram

XLIX Maj-lis Andersen

L Pia Romberg

LI Anna-Karin Svedjestrand

LII Gudrun Berglund

LIII Annika Holmér

LIV Håkan Bökelund

LV Lisa Landberg

LVI Maja Fjällbäck, Ossian Eckerman & Jonatan Lijedahl

LVII Mårten Lindblom

LVIII Ylva Dybeck & Viktoria Moralez

LIX Sara Sandberg

LX Bo Bergstrand & Kirsti Larsson

3C Om Centrifug Spinn
4. HÖKARÄNGSARKIVET
4A Om Hökarängsarkivet

4B Kontakta arkivet

4C Lämna material till arkivet
5. PANNRUMMET
5A Aktuellt

5B Kommande

5C Tidigare

I Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

II OPTION av Per Hasselberg

III NATURFILM & FILMENS NATUR

IV HÅLLBARN ! – FARSTA FÖRSKOLOR I PANNRUMMET

V FILMVISNING: The Forgotten Space

VI under#3

VII MELO - ljudkoreografi/arkitektur

VIII Twenty Twelve (as we know it)

IX XClub #2 - The Dreamachine Issue

X Unconstituted Praxis bok release

XI Listen to the Show

XII ÖPPET FORUM: 
FILM PARTY 


XIII 2 Performance Dave Allen

XIV MELO – ljudkoreografi/arkitektur

XV Thinking Through Painting

XVI Community Action Center and Beyond - Two days of sociosexual affinity

XVII ÖPPET FORUM: Liv Bugge

5D Om Pannrummet
6. ORGANISATION
6A Styrelse

6B Verksamhetsgruppen

6C Personal

6D Stadsdelsrådet
7. FAKTA
7A Historik

I Intervju med Per Hasselberg

II Tidigare verksamhetsledare och personal

7B Konsthall C 2005–2009

7C Ekonomi

7D Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter

7E Lokalen
8. PRESS
8A Pressbilder

8B Sagt om Konsthall C

8C Kontakt press