VÄLKOMMEN TILL KONSTHALL C

Den allmänna ordningen och den inre säkerheten av David Larsson och Shapeshifters av Sophie Vuković visas t.o.m. den 1 oktober. Operation Over Distance av Joel Danielsson & Louise Öhman, visas på Centrifug t.o.m. den 24 september.

Öppettider: tor-sön, kl 12-17. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang.
08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen
 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Konsthall C
E. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Kommande
B. Aktuellt
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Konsthall C söker producent

II David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

III Sophie Vukovic: Shapeshifters

2B Kommande

2C Tidigare

I Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

II Ställ ut på Centrifug!

III Residency: Spalatorie Theatre

IV Residency: They are here

V Världen är en stor färgglad lekplats

VI Finissage och föredrag

VII Performance och samtal

VIII Konsthall C söker verksamhetsledare

IX Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

X Horses on Rollerblades

XI If the Sea Could Talk

XII Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XIII RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XIV Clair the Ear

XV Fika & film på Fanfaren

XVI BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XVII Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

XVIII BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

XIX BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

XX Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

XXI Joanna Lombard

XXII Immigrantfilmarna

XXIII Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

XXIV Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

XXV BOMASSAN

XXVI STICKKAFÉ

XXVII Konstnärlig ledare 2017-18

XXVIII Hemmet i hemslöjden

XXIX Expansions of Homecraft

XXX Laundry hour

XXXI Surr Surr: Taikon

XXXII Inget nytt under solen

XXXIII Tillbaka till framtiden II

XXXIV Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

XXXV Arbetarrevyn söker medlemmar!

XXXVI Women in Red Stockings

XXXVII Kvinnoledighetsdagen

XXXVIII Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

XXXIX Ciara Phillips

XL Läsecirkel #2 - Airbnb

XLI Filmvisning Lilian Domec

XLII Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

XLIII Strejk! och sommarfest på Konsthall C

XLIV Läsecirkel #1

XLV Öppet Hus

XLVI Tillbaka till framtiden, del 1

XLVII INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

XLVIII Bieffekten

XLIX Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

L centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LI Inflyttningsmiddag

LII Filmprogram på Zita Folkets Bio

LIII HOME WORKS

LIV Mierle Laderman Ukeles

LV Joanna Lombard

LVI SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LVII DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

LVIII SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

LIX Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

LX Nya verksamhetsledare

LXI Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

LXII Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

LXIII 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

LXIV SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

LXV Kolonilotten höst/vinter

LXVI Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

LXVII ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

LXVIII Arkivens dag

LXIX Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

LXX ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

LXXI Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

LXXII ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

LXXIII Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

LXXIV Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

LXXV STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

LXXVI Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

LXXVII Middag och samtal på kolonilotten

LXXVIII Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

LXXIX Kolonilotten vår/sommar

LXXX Stockholm zombie syndrom

LXXXI Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

LXXXII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

LXXXIII När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

LXXXIV GEMENSKAPER I KONVERSATION

LXXXV Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

LXXXVI Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

LXXXVII FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

LXXXVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

LXXXIX AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

XC POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

XCI AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

XCII FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

XCIII AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

XCIV CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

XCV CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

XCVI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

XCVII Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

XCVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

XCIX Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

C AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CI AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CIII AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CIV Stockholmsskolan

CV Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CVI FILM: The Radiant av The Otholith Group

CVII 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CVIII PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CIX PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CX Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXI Filmvisning: My Brooklyn

CXII culture washing…eller konsten som råvara

CXIII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXIV Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXV AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXVI centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXVII En annan historia

CXVIII Filmvisning: The Forgotten Space

CXIX Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CXX FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CXXI Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CXXII Unga Klara: Häst Häst Häst

CXXIII DUBBELRADIO 24hrs

CXXIV Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CXXV Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CXXVI Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CXXVII Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CXXVIII HÖSTEN 2013

CXXIX centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CXXX Mobile Radio & centrifug radio populär

CXXXI Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CXXXII centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CXXXIII Hökarängens Dag

CXXXIV Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CXXXV Presentation: Mobile Radio

CXXXVI Mobile Radio & centrifug radio populär

CXXXVII HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CXXXVIII Filmvisning: The Forgotten Space

CXXXIX SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CXL Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CXLI AFTONSKOLAN tema Radio

CXLII Program: SOUNDSCAPE RØST

CXLIII SOUNDSCAPE RØST

CXLIV AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CXLV Film Bloody Fest

CXLVI Det Mystiska Mervärdet

CXLVII 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CXLVIII Middagsbjudningen

CXLIX Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CL BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLI En stor sak för en människa

CLII Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLIII Vem skall finansiera konsten?

CLIV En annan historia

CLV Filmvisning: Führung

CLVI Vad hände med strejkkonsten?

CLVII Offentlig konst och samhällsplanering

CLVIII Bokrelease: Dean Spade

CLIX Som man breddar får man ligga

CLX Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CLXI The Man in the Background

CLXII Biskops-Arnö på Konsthall C

CLXIII Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CLXIV Curators in conversation #6

CLXV Det som följer

CLXVI EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CLXVII Blå Taket 1:1

CLXVIII Hur ska det gå för samtidskonsten?

CLXIX En ömsesidig sak #6

CLXX En ömsesidig sak #5

CLXXI Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CLXXII Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CLXXIII En ömsesidig sak #4

CLXXIV En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CLXXV En ömsesidig sak

CLXXVI En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CLXXVII Kirunatopia

CLXXVIII ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CLXXIX ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CLXXX STATION C

CLXXXI Community Action Center and Beyond

CLXXXII ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CLXXXIII Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CLXXXIV Curators in Conversation#3

CLXXXV MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CLXXXVI ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CLXXXVII Curators in Conversation#2

CLXXXVIII Washed Out

CLXXXIX Hem Ljuva Hem

CXC Hem Ljuva Hem#3

CXCI Curators in conversation#1: Maria Lind

CXCII Goldin+Senneby

CXCIII Hem Ljuva Hem#2

CXCIV ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CXCV Hem, ljuva hem#1

CXCVI ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CXCVII Artist talk: Emily Roysdon

CXCVIII Valvaka!

CXCIX Emily Roysdon

CC Almedalsveckan på BAC

CCI Techniques Of Persuasion

CCII Read the Masks. History Is Not Given.

CCIII Öppet forum: Making Public

CCIV The Bus At The Station

CCV Dialogdagarna

CCVI There Is No Alternative

CCVII Konsthall SE

CCVIII The Map: Navigating the Present

CCIX Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CCX En annan ordning

CCXI Unawarded Performances

CCXII Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CCXIII Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CCXIV Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CCXV Ändra Allt!

CCXVI Potatisperspektiv

CCXVII Building Societies

CCXVIII Folkbildning i förändring?

CCXIX Vår Salong

CCXX Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CCXXI Konst i offentliga rum

CCXXII Demokratiska aspekter

CCXXIII Under plattan, ängen!

CCXXIV Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CCXXV Mai Zetterling-projektet

CCXXVI Vi är nästan likadana

CCXXVII Jag pratar aldrig med min granne

CCXXVIII Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CCXXIX På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CCXXX Vi säger vad du tänker

CCXXXI Fula, skitiga, elaka

2D Om Konsthall C

I Intervju med Kim Einarsson av Karl Lydén

2E Pedagogiska projekt

I Hökarängskolan 2010/2011
3. CENTRIFUG
3A Kommande

3B Aktuellt

3C Tidigare

I Operation over distance

II Cathode Stray

III The Eyes Have It

IV I am an old stone - thin places

V Tectile Looking, Object Thinking

VI Axel Wickbom och Adam Haugbak

VII Sara Nielsen Bonde

VIII CENTRIFUG RELOADED

IX Early Bird

X X handlar om kärlek

XI Små byggnader

XII Evelina Kollberg och Filippa Borenius