Sista veckan
Utställningen 33 dagar/33 Days av Ingrid Book och Carina Hedén pågår till och med 2015.02.01
Tis kl 13.00—20.00, lör & sön kl 12.00—16.00
CRP – CENTRIFUG RADIO POPULÄR sänder varje tisdag 13.00—15.00 på 95,3 MHz

Kommande
Första delen av vårt tvååriga utställningsprogram HOME WORKS
Separatutställning av Mierle Laderman Ukeles (US)
Nytt projekt av Johanna Lombard (SVE)
Kom på vernissage lördag 7 februari kl 17.00
Vi ses!

Konsthall C, 08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen
 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Konsthall C
E. centrifug radio populär
F. Pedagogiska projekt
G. Öppet forum
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt
B. Tidigare
C. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

II centrifug radio populär Programöversikt 2013 - 2015

2B Kommande

I Mierle Laderman Ukeles

II HOME WORKS

2C Tidigare

I SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

II DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

III SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

IV Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

V Nya verksamhetsledare

VI Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

VII Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

VIII SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

IX Kolonilotten höst/vinter

X Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

XI ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

XII Arkivens dag

XIII Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XIV ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XV Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

XVI ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

XVII Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

XVIII Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

XIX STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

XX Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

XXI Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

XXII Kolonilotten vår/sommar

XXIII Stockholm zombie syndrom

XXIV Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

XXV Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

XXVI När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

XXVII GEMENSKAPER I KONVERSATION

XXVIII Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

XXIX Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

XXX FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

XXXI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

XXXII AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

XXXIII POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

XXXIV AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

XXXV FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

XXXVI AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

XXXVII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

XXXVIII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

XXXIX Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

XL Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

XLI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

XLII Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

XLIII AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

XLIV AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

XLV AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

XLVI AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

XLVII Stockholmsskolan

XLVIII Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

XLIX FILM: The Radiant av The Otholith Group

L 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

LI PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

LII PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

LIII Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

LIV Filmvisning: My Brooklyn

LV culture washing…eller konsten som råvara

LVI AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

LVII Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

LVIII AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

LIX centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

LX En annan historia

LXI Filmvisning: The Forgotten Space

LXII Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

LXIII FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

LXIV Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

LXV Unga Klara: Häst Häst Häst

LXVI DUBBELRADIO 24hrs

LXVII Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

LXVIII Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

LXIX Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

LXX Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

LXXI HÖSTEN 2013

LXXII centrifug radio populär: Programöversikt 2013

LXXIII Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXIV Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

LXXV centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

LXXVI Hökarängens Dag

LXXVII Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

LXXVIII Presentation: Mobile Radio

LXXIX Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXX HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

LXXXI Filmvisning: The Forgotten Space

LXXXII SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

LXXXIII Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

LXXXIV AFTONSKOLAN tema Radio

LXXXV Program: SOUNDSCAPE RØST

LXXXVI SOUNDSCAPE RØST

LXXXVII AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

LXXXVIII Film Bloody Fest

LXXXIX Det Mystiska Mervärdet

XC 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

XCI Middagsbjudningen

XCII Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

XCIII BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

XCIV En stor sak för en människa

XCV Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

XCVI Vem skall finansiera konsten?

XCVII En annan historia

XCVIII Filmvisning: Führung

XCIX Vad hände med strejkkonsten?

C Offentlig konst och samhällsplanering

CI Bokrelease: Dean Spade

CII Som man breddar får man ligga

CIII Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CIV The Man in the Background

CV Biskops-Arnö på Konsthall C

CVI Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CVII Curators in conversation #6

CVIII Det som följer

CIX EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CX Blå Taket 1:1

CXI Hur ska det gå för samtidskonsten?

CXII En ömsesidig sak #6

CXIII En ömsesidig sak #5

CXIV Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CXV Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CXVI En ömsesidig sak #4

CXVII En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CXVIII En ömsesidig sak

CXIX En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CXX Kirunatopia

CXXI ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CXXII ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CXXIII STATION C

CXXIV Community Action Center and Beyond

CXXV ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CXXVI Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CXXVII Curators in Conversation#3

CXXVIII MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CXXIX ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CXXX Curators in Conversation#2

CXXXI Washed Out

CXXXII Hem Ljuva Hem

CXXXIII Hem Ljuva Hem#3

CXXXIV Curators in conversation#1: Maria Lind

CXXXV Goldin+Senneby

CXXXVI Hem Ljuva Hem#2

CXXXVII ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CXXXVIII Hem, ljuva hem#1

CXXXIX ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CXL Artist talk: Emily Roysdon

CXLI Valvaka!

CXLII Emily Roysdon

CXLIII Almedalsveckan på BAC

CXLIV Techniques Of Persuasion

CXLV Read the Masks. History Is Not Given.

CXLVI Öppet forum: Making Public

CXLVII The Bus At The Station

CXLVIII Dialogdagarna

CXLIX There Is No Alternative

CL Konsthall SE

CLI The Map: Navigating the Present

CLII Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CLIII En annan ordning

CLIV Unawarded Performances

CLV Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CLVI Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CLVII Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CLVIII Ändra Allt!

CLIX Potatisperspektiv

CLX Building Societies

CLXI Folkbildning i förändring?

CLXII Vår Salong

CLXIII Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CLXIV Konst i offentliga rum

CLXV Demokratiska aspekter

CLXVI Under plattan, ängen!

CLXVII Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CLXVIII Mai Zetterling-projektet

CLXIX Vi är nästan likadana

CLXX Jag pratar aldrig med min granne

CLXXI Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CLXXII På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CLXXIII Vi säger vad du tänker

CLXXIV Fula, skitiga, elaka

2D Om Konsthall C

I Intervju med Kim Einarsson av Karl Lydén

2E centrifug radio populär

2F Pedagogiska projekt

I Hökarängskolan 2010/2011

2G Öppet forum
3. CENTRIFUG
3A Aktuellt

3B Tidigare

I Nytt projekt

II Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

III SiFaV - SÖDERORTSINSTITUET FÖR ANDRA VISIONER

IV Lisa Ryberg

V Eva Signell-Portström

VI Anne-Liis Kogan/Lise Haurum

VII Birgitta Heselius

VIII Jessica Blom

IX Kristin Eklund

X Joakim Ojanen

XI Josefin Carlén och Elin Nilsson

XII Sunna Lundqvist

XIII Anna Hauptman

XIV Diana Danielsson

XV Erik Kihlbaum

XVI Martin Wallén

XVII Sara Sandberg

XVIII Munish Wadhia

XIX Magnus Olsson

XX Unfinished Analogies

XXI Konstnärskollektivet A5

XXII Elena Mazzi, Andrzej Markiewicz & Per Wirtén

XXIII Hökarängsskolan

XXIV Karin Lindholm, C.M. Lundberg, G. Karin Andersson, Stefan Danielsson

XXV Margit Wengström

XXVI Ivar Hagren & Simon Skuteli

XXVII Mikael Hultgren

XXVIII Andreas Brun

XXIX Elvine Lund

XXX Ida Pettersson och Robert Karlsson

XXXI Costina Zehan

XXXII Mårten Lindblom

XXXIII Petra Nickson

XXXIV Aleksandra Jarosz Laszlo

XXXV Stephen Parise

XXXVI La Campagne

XXXVII Oskar Einarsen

XXXVIII Ellinor Algin

XXXIX Hanna Paulin

XL Roxy Farhat

XLI Fredrik Lindberg, Lisa Stålspets och Patrik Svensson

XLII Maria Stambro

XLIII Eva Hededal

XLIV Amara Muñoz

XLV SKKF

XLVI Erik Rask

XLVII Ilkka Timonen

XLVIII Sofie Grevelius

XLIX Diagram

L Maj-lis Andersen

LI Pia Romberg

LII Anna-Karin Svedjestrand

LIII Gudrun Berglund

LIV Annika Holmér

LV Håkan Bökelund

LVI Lisa Landberg

LVII Maja Fjällbäck, Ossian Eckerman & Jonatan Lijedahl

LVIII Mårten Lindblom

LIX Ylva Dybeck & Viktoria Moralez

LX Sara Sandberg

LXI Bo Bergstrand & Kirsti Larsson

3C Om Centrifug
4. HÖKARÄNGSARKIVET
4A Om Hökarängsarkivet

4B Kontakta arkivet

4C Lämna material till arkivet
5. PANNRUMMET
5A Aktuellt

5B Kommande

5C Tidigare

I Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

II OPTION av Per Hasselberg

III ÖPPET FORUM: NATURFILM & FILMENS NATUR

IV HÅLLBARN ! – FARSTA FÖRSKOLOR I PANNRUMMET

V FILMVISNING: The Forgotten Space

VI under#3

VII MELO - ljudkoreografi/arkitektur

VIII Twenty Twelve (as we know it)

IX XClub #2 - The Dreamachine Issue

X Unconstituted Praxis bok release

XI Listen to the Show

XII ÖPPET FORUM: 
FILM PARTY 


XIII 2 Performance Dave Allen

XIV MELO – ljudkoreografi/arkitektur

XV Thinking Through Painting

XVI Community Action Center and Beyond - Two days of sociosexual affinity

XVII ÖPPET FORUM: Liv Bugge

5D Om Pannrummet
6. ORGANISATION
6A Styrelse

6B Verksamhetsgruppen

6C Personal

6D Stadsdelsrådet
7. FAKTA
7A Historik

I Intervju med Per Hasselberg

II Tidigare verksamhetsledare och personal

7B Konsthall C 2005–2009

7C Ekonomi

7D Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter