Lördag 20.12.2014 12.00—16.00
Utställning 33 days/33 dagar Ingrid Book & Carina Hedén
Söndag 21.12.2014 12.00–16.00
Utställning 33 days/33 dagar Ingrid Book & Carina Hedén

För mer info se www.konsthallc.se

Vid årsskiftet tar Jenny Richards och Jens Strandberg över som verksamhetsledare på Konsthall C. Läs mer under Aktuellt/Nya Verksamhetsledare

Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen
 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Konsthall C
E. Aftonskolan KC
F. centrifug radio populär
G. Hållbarhet - vad menar vi?
H. Centralköket
I. Pedagogiska projekt
J. Öppet forum
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt
B. Tidigare
C. Om Centrifug Spinn

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Nya verksamhetsledare

II 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

III Kolonilotten höst/vinter

IV Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

V centrifug radio populär Programöversikt 2013 - 2014

2B Kommande

2C Tidigare

I SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

II DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

III SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

IV Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

V Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

VI Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

VII SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

VIII Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

IX ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

X Arkivens dag

XI Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XII ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XIII ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

XIV Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

XV Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

XVI STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

XVII Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

XVIII Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

XIX Kolonilotten vår/sommar

XX Stockholm zombie syndrom

XXI Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

XXII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

XXIII När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

XXIV GEMENSKAPER I KONVERSATION

XXV Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

XXVI Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

XXVII FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

XXVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

XXIX AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

XXX POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

XXXI AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

XXXII FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

XXXIII AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

XXXIV CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

XXXV CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

XXXVI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

XXXVII Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

XXXVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

XXXIX Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

XL AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

XLI AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

XLII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

XLIII AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

XLIV Stockholmsskolan

XLV Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

XLVI FILM: The Radiant av The Otholith Group

XLVII 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

XLVIII PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

XLIX PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

L Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

LI Filmvisning: My Brooklyn

LII culture washing…eller konsten som råvara

LIII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

LIV Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

LV AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

LVI centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

LVII En annan historia

LVIII Filmvisning: The Forgotten Space

LIX Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

LX FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

LXI Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

LXII Unga Klara: Häst Häst Häst

LXIII DUBBELRADIO 24hrs

LXIV Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

LXV Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

LXVI Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

LXVII Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

LXVIII HÖSTEN 2013

LXIX centrifug radio populär: Programöversikt 2013

LXX Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXI Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

LXXII centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

LXXIII Hökarängens Dag

LXXIV Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

LXXV Presentation: Mobile Radio

LXXVI Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXVII HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

LXXVIII Filmvisning: The Forgotten Space

LXXIX SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

LXXX Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

LXXXI AFTONSKOLAN tema Radio

LXXXII Program: SOUNDSCAPE RØST

LXXXIII SOUNDSCAPE RØST

LXXXIV AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

LXXXV Film Bloody Fest

LXXXVI Det Mystiska Mervärdet

LXXXVII 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

LXXXVIII Middagsbjudningen

LXXXIX Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

XC BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

XCI En stor sak för en människa

XCII Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

XCIII Vem skall finansiera konsten?

XCIV En annan historia

XCV Filmvisning: Führung

XCVI Vad hände med strejkkonsten?

XCVII Offentlig konst och samhällsplanering

XCVIII Bokrelease: Dean Spade

XCIX Som man breddar får man ligga

C Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CI The Man in the Background

CII Biskops-Arnö på Konsthall C

CIII Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CIV Curators in conversation #6

CV Det som följer

CVI EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CVII Blå Taket 1:1

CVIII Hur ska det gå för samtidskonsten?

CIX En ömsesidig sak #6

CX En ömsesidig sak #5

CXI Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CXII Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CXIII En ömsesidig sak #4

CXIV En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CXV En ömsesidig sak

CXVI En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CXVII Kirunatopia

CXVIII ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CXIX ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CXX STATION C

CXXI Community Action Center and Beyond

CXXII ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CXXIII Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CXXIV Curators in Conversation#3

CXXV MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CXXVI ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CXXVII Curators in Conversation#2

CXXVIII Washed Out

CXXIX Hem Ljuva Hem

CXXX Hem Ljuva Hem#3

CXXXI Curators in conversation#1: Maria Lind

CXXXII Goldin+Senneby

CXXXIII Hem Ljuva Hem#2

CXXXIV ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CXXXV Hem, ljuva hem#1

CXXXVI ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CXXXVII Artist talk: Emily Roysdon

CXXXVIII Valvaka!

CXXXIX Emily Roysdon

CXL Almedalsveckan på BAC

CXLI Techniques Of Persuasion

CXLII Read the Masks. History Is Not Given.

CXLIII Öppet forum: Making Public

CXLIV The Bus At The Station

CXLV Dialogdagarna

CXLVI There Is No Alternative

CXLVII Konsthall SE

CXLVIII The Map: Navigating the Present

CXLIX Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CL En annan ordning

CLI Unawarded Performances

CLII Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CLIII Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CLIV Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CLV Ändra Allt!

CLVI Potatisperspektiv

CLVII Building Societies

CLVIII Folkbildning i förändring?

CLIX Vår Salong

CLX Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CLXI Konst i offentliga rum

CLXII Demokratiska aspekter

CLXIII Under plattan, ängen!

CLXIV Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CLXV Mai Zetterling-projektet

CLXVI Vi är nästan likadana

CLXVII Jag pratar aldrig med min granne

CLXVIII Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CLXIX På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CLXX Vi säger vad du tänker

CLXXI Fula, skitiga, elaka

2D Om Konsthall C

I Intervju med Kim Einarsson av Karl Lydén

2E Aftonskolan KC

2F centrifug radio populär

2G Hållbarhet - vad menar vi?

2H Centralköket

2I Pedagogiska projekt

I Hökarängskolan 2010/2011

2J Öppet forum
3. CENTRIFUG
3A Aktuellt

3B Tidigare

I Nytt projekt

II Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

III SiFaV - SÖDERORTSINSTITUET FÖR ANDRA VISIONER

IV Lisa Ryberg

V Eva Signell-Portström

VI Anne-Liis Kogan/Lise Haurum

VII Birgitta Heselius

VIII Jessica Blom

IX Kristin Eklund

X Joakim Ojanen

XI Josefin Carlén och Elin Nilsson

XII Sunna Lundqvist

XIII Anna Hauptman

XIV Diana Danielsson

XV Erik Kihlbaum

XVI Martin Wallén

XVII Sara Sandberg

XVIII Munish Wadhia

XIX Magnus Olsson

XX Unfinished Analogies

XXI Konstnärskollektivet A5

XXII Elena Mazzi, Andrzej Markiewicz & Per Wirtén

XXIII Hökarängsskolan

XXIV Karin Lindholm, C.M. Lundberg, G. Karin Andersson, Stefan Danielsson

XXV Margit Wengström

XXVI Ivar Hagren & Simon Skuteli

XXVII Mikael Hultgren

XXVIII Andreas Brun

XXIX Elvine Lund

XXX Ida Pettersson och Robert Karlsson

XXXI Costina Zehan

XXXII Mårten Lindblom

XXXIII Petra Nickson

XXXIV Aleksandra Jarosz Laszlo

XXXV Stephen Parise

XXXVI La Campagne

XXXVII Oskar Einarsen

XXXVIII Ellinor Algin

XXXIX Hanna Paulin

XL Roxy Farhat

XLI Fredrik Lindberg, Lisa Stålspets och Patrik Svensson

XLII Maria Stambro

XLIII Eva Hededal

XLIV Amara Muñoz

XLV SKKF

XLVI Erik Rask

XLVII Ilkka Timonen

XLVIII Sofie Grevelius

XLIX Diagram

L Maj-lis Andersen

LI Pia Romberg

LII Anna-Karin Svedjestrand

LIII Gudrun Berglund

LIV Annika Holmér

LV Håkan Bökelund

LVI Lisa Landberg

LVII Maja Fjällbäck, Ossian Eckerman & Jonatan Lijedahl

LVIII Mårten Lindblom

LIX Ylva Dybeck & Viktoria Moralez

LX Sara Sandberg

LXI Bo Bergstrand & Kirsti Larsson

3C Om Centrifug Spinn
4. HÖKARÄNGSARKIVET
4A Om Hökarängsarkivet

4B Kontakta arkivet

4C Lämna material till arkivet
5. PANNRUMMET
5A Aktuellt

5B Kommande

5C Tidigare

I Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

II OPTION av Per Hasselberg

III ÖPPET FORUM: NATURFILM & FILMENS NATUR

IV HÅLLBARN ! – FARSTA FÖRSKOLOR I PANNRUMMET

V FILMVISNING: The Forgotten Space

VI under#3

VII MELO - ljudkoreografi/arkitektur

VIII Twenty Twelve (as we know it)

IX XClub #2 - The Dreamachine Issue

X Unconstituted Praxis bok release

XI Listen to the Show

XII ÖPPET FORUM: 
FILM PARTY 


XIII 2 Performance Dave Allen

XIV MELO – ljudkoreografi/arkitektur

XV Thinking Through Painting

XVI Community Action Center and Beyond - Two days of sociosexual affinity

XVII ÖPPET FORUM: Liv Bugge

5D Om Pannrummet
6. ORGANISATION
6A Styrelse

6B Verksamhetsgruppen

6C Personal

6D Stadsdelsrådet
7. FAKTA
7A Historik

I Intervju med Per Hasselberg