Lördag - Söndag 29.11.2014 - 30.11.2014,
12.00 - 16.00
33 DAGAR/33 DAYS
en utställning av INGRID BOOK & CARINA HEDÉN


För mer info se www.konsthallc.se
Alla välkomna!
-
Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Konsthall C
E. Aftonskolan KC
F. centrifug radio populär
G. Hållbarhet - vad menar vi?
H. Centralköket
I. Pedagogiska projekt
J. Öppet forum
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt
B. Tidigare
C. Om Centrifug Spinn

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

II Kolonilotten höst/vinter

III Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

IV centrifug radio populär Programöversikt 2013 - 2014

2B Kommande

I Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

2C Tidigare

I Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

II Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

III SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

IV Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

V ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

VI Arkivens dag

VII Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

VIII ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

IX ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

X Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

XI Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

XII STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

XIII Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

XIV Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

XV Kolonilotten vår/sommar

XVI Stockholm zombie syndrom

XVII Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

XVIII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

XIX När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

XX GEMENSKAPER I KONVERSATION

XXI Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

XXII Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

XXIII FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

XXIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

XXV AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

XXVI POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

XXVII AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

XXVIII FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

XXIX AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

XXX CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

XXXI CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

XXXII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

XXXIII Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

XXXIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

XXXV Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

XXXVI AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

XXXVII AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

XXXVIII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

XXXIX AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

XL Stockholmsskolan

XLI Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

XLII FILM: The Radiant av The Otholith Group

XLIII 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

XLIV PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

XLV PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

XLVI Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

XLVII Filmvisning: My Brooklyn

XLVIII culture washing…eller konsten som råvara

XLIX AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

L Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

LI AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

LII centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

LIII En annan historia

LIV Filmvisning: The Forgotten Space

LV Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

LVI FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

LVII Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

LVIII Unga Klara: Häst Häst Häst

LIX DUBBELRADIO 24hrs

LX Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

LXI Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

LXII Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

LXIII Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

LXIV HÖSTEN 2013

LXV centrifug radio populär: Programöversikt 2013

LXVI Mobile Radio & centrifug radio populär

LXVII Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

LXVIII centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

LXIX Hökarängens Dag

LXX Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

LXXI Presentation: Mobile Radio

LXXII Mobile Radio & centrifug radio populär

LXXIII HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

LXXIV Filmvisning: The Forgotten Space

LXXV SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

LXXVI Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

LXXVII AFTONSKOLAN tema Radio

LXXVIII Program: SOUNDSCAPE RØST

LXXIX SOUNDSCAPE RØST

LXXX AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

LXXXI Film Bloody Fest

LXXXII Det Mystiska Mervärdet

LXXXIII 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

LXXXIV Middagsbjudningen

LXXXV Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

LXXXVI BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

LXXXVII En stor sak för en människa

LXXXVIII Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

LXXXIX Vem skall finansiera konsten?

XC En annan historia

XCI Filmvisning: Führung

XCII Vad hände med strejkkonsten?

XCIII Offentlig konst och samhällsplanering

XCIV Bokrelease: Dean Spade

XCV Som man breddar får man ligga

XCVI Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

XCVII The Man in the Background

XCVIII Biskops-Arnö på Konsthall C

XCIX Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

C Curators in conversation #6

CI Det som följer

CII EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CIII Blå Taket 1:1

CIV Hur ska det gå för samtidskonsten?

CV En ömsesidig sak #6

CVI En ömsesidig sak #5

CVII Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CVIII Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CIX En ömsesidig sak #4

CX En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CXI En ömsesidig sak

CXII En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CXIII Kirunatopia

CXIV ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CXV ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CXVI STATION C

CXVII Community Action Center and Beyond

CXVIII ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CXIX Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CXX Curators in Conversation#3

CXXI MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CXXII ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CXXIII Curators in Conversation#2

CXXIV Washed Out

CXXV Hem Ljuva Hem

CXXVI Hem Ljuva Hem#3

CXXVII Curators in conversation#1: Maria Lind

CXXVIII Goldin+Senneby

CXXIX Hem Ljuva Hem#2

CXXX ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CXXXI Hem, ljuva hem#1

CXXXII ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CXXXIII Artist talk: Emily Roysdon

CXXXIV Valvaka!

CXXXV Emily Roysdon

CXXXVI Almedalsveckan på BAC

CXXXVII Techniques Of Persuasion

CXXXVIII Read the Masks. History Is Not Given.

CXXXIX Öppet forum: Making Public

CXL The Bus At The Station

CXLI Dialogdagarna

CXLII There Is No Alternative

CXLIII Konsthall SE

CXLIV The Map: Navigating the Present

CXLV Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CXLVI En annan ordning

CXLVII Unawarded Performances

CXLVIII Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CXLIX Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CL Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CLI Ändra Allt!

CLII Potatisperspektiv

CLIII Building Societies

CLIV Folkbildning i förändring?

CLV Vår Salong

CLVI Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CLVII Konst i offentliga rum

CLVIII Demokratiska aspekter

CLIX Under plattan, ängen!

CLX Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CLXI Mai Zetterling-projektet

CLXII Vi är nästan likadana

CLXIII Jag pratar aldrig med min granne

CLXIV Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CLXV På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CLXVI Vi säger vad du tänker

CLXVII Fula, skitiga, elaka

2D Om Konsthall C

I Intervju med Kim Einarsson av Karl Lydén

2E Aftonskolan KC

2F centrifug radio populär

2G Hållbarhet - vad menar vi?

2H Centralköket

2I Pedagogiska projekt

I Hökarängskolan 2010/2011

2J Öppet forum
3. CENTRIFUG
3A Aktuellt

3B Tidigare

I Nytt projekt

II Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

III SiFaV - SÖDERORTSINSTITUET FÖR ANDRA VISIONER

IV Lisa Ryberg

V Eva Signell-Portström

VI Anne-Liis Kogan/Lise Haurum

VII Birgitta Heselius

VIII Jessica Blom

IX Kristin Eklund

X Joakim Ojanen

XI Josefin Carlén och Elin Nilsson

XII Sunna Lundqvist

XIII Anna Hauptman

XIV Diana Danielsson

XV Erik Kihlbaum

XVI Martin Wallén

XVII Sara Sandberg

XVIII Munish Wadhia

XIX Magnus Olsson

XX Unfinished Analogies

XXI Konstnärskollektivet A5

XXII Elena Mazzi, Andrzej Markiewicz & Per Wirtén

XXIII Hökarängsskolan

XXIV Karin Lindholm, C.M. Lundberg, G. Karin Andersson, Stefan Danielsson

XXV Margit Wengström

XXVI Ivar Hagren & Simon Skuteli

XXVII Mikael Hultgren

XXVIII Andreas Brun

XXIX Elvine Lund

XXX Ida Pettersson och Robert Karlsson

XXXI Costina Zehan

XXXII Mårten Lindblom

XXXIII Petra Nickson

XXXIV Aleksandra Jarosz Laszlo

XXXV Stephen Parise

XXXVI La Campagne

XXXVII Oskar Einarsen

XXXVIII Ellinor Algin

XXXIX Hanna Paulin

XL Roxy Farhat

XLI Fredrik Lindberg, Lisa Stålspets och Patrik Svensson

XLII Maria Stambro

XLIII Eva Hededal

XLIV Amara Muñoz

XLV SKKF

XLVI Erik Rask

XLVII Ilkka Timonen

XLVIII Sofie Grevelius

XLIX Diagram

L Maj-lis Andersen

LI Pia Romberg

LII Anna-Karin Svedjestrand

LIII Gudrun Berglund

LIV Annika Holmér

LV Håkan Bökelund

LVI Lisa Landberg

LVII Maja Fjällbäck, Ossian Eckerman & Jonatan Lijedahl

LVIII Mårten Lindblom

LIX Ylva Dybeck & Viktoria Moralez

LX Sara Sandberg

LXI Bo Bergstrand & Kirsti Larsson

3C Om Centrifug Spinn
4. HÖKARÄNGSARKIVET
4A Om Hökarängsarkivet

4B Kontakta arkivet

4C Lämna material till arkivet
5. PANNRUMMET
5A Aktuellt

5B Kommande

5C Tidigare

I Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

II OPTION av Per Hasselberg

III ÖPPET FORUM: NATURFILM & FILMENS NATUR

IV HÅLLBARN ! – FARSTA FÖRSKOLOR I PANNRUMMET

V FILMVISNING: The Forgotten Space

VI under#3

VII MELO - ljudkoreografi/arkitektur

VIII Twenty Twelve (as we know it)

IX XClub #2 - The Dreamachine Issue

X Unconstituted Praxis bok release

XI Listen to the Show

XII ÖPPET FORUM: 
FILM PARTY 


XIII 2 Performance Dave Allen

XIV MELO – ljudkoreografi/arkitektur

XV Thinking Through Painting

XVI Community Action Center and Beyond - Two days of sociosexual affinity

XVII ÖPPET FORUM: Liv Bugge

5D Om Pannrummet
6. ORGANISATION
6A Styrelse

6B Verksamhetsgruppen

6C Personal

6D Stadsdelsrådet
7. FAKTA
7A Historik

I Intervju med Per Hasselberg

II Tidigare verksamhetsledare och personal

7B Konsthall C 2005–2009

7C Ekonomi

7D Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter